شما اینجا هستید

یادداشت » مشهد به طرح توسعه استراتژیک نیاز دارد نه طرح جامع
گروه : یادداشت

یادداشت / سید مهدی سادات – فعال حوزه شهری

در نظام شهرسازی کشور ما ۴ رکن دولت، شهرداری، شهرساز (مهندسین مشاور) و مردم قرار دارند ولی بین این چهاررکن روابط کاملی وجود ندارد.رابطه بین شهرساز (مهندسین مشاور) و مردم بسیار کم است. در حالی که در کشورهای پیشرفته صنعتی طرح‌های شهری دچار تحولات اساسی شده است و حداقل بیش از سه دهه است که شیوه تهیه طرح‌های جامع به روش سنتی در نظام برنامه‌ریزی جهانی منسوخ شده است و به جای آن برنامه‌ریزی توسعه استراتژیک جایگزین شده است .این طرح هادر شهرهای مختلف جهان مثل بارسلونا ،سئول واستانبول و…باموفقیت به مرحله اجرا درآمده است .مطالعات توسعه استراتژیک شهر(city development stategy)ابزاری است که به شهر کمک می کند تا از طریق برنامه ریزی استراتژیک از تمام پتانسیلهای شهرنشینی استفاده کند. این یک فرآیند اقدام محور است که از طریق مشارکت توسعه یافته و پایدار با شهروندان موجب رشد عادلانه در شهرها و مناطق اطراف آنها میگردد تاکیفیت زندگی همه شهروندان را بهبود بخشد.CDS به شهرها کمک می کند تا یک رویکرد توسعه استراتژیک و یک چشم انداز بلند مدت را در برنامه ریزی شهری خود ادغام کنند. CDS شامل چهار مرحله است:فاز ۱: الان کجا هستیم؟ سازماندهی و تجزیه و تحلیل موقعیت/فاز ۲: به کجا می رویم؟ چشم انداز و اهداف استراتژیک/فاز ۳: چگونه می خواهیم به آنجا برسیم؟ تدوین استراتژی/فاز ۴: چگونه پیاده سازی کنیم و بدانیم که آیا در مسیر حرکت هستیم؟ اجرای استراتژی، نظارت و ارزیابی/

پایگاه اطلاع رسانی مشهد فردا | خبری ، فرهنگی ، ورزشی